22ef6ff252ebaf35a9f37cc71c13a66b

2019-05-29  阅读 30 次
四言赠兄秀才入军诗 其十八(纵心无悔)作者嵇康(汉朝) {支援头词}#苟且偷安刻朋分#

22ef6ff252ebaf35a9f37cc71c13a66b

----流俗难悟。 逐物不还。

至人远鉴。 归之自然。 万物为一。 四海同宅。

与彼共之。 予何所惜。 生若浮寄。 暂畅意忽终。 笨拙纷纭。 弃之八戎。 泽雉虽饥。

不寒而栗园林。 安能服御。

劳形苦心。 身贵名贱。 荣辱扩充。 贵得肆志。

纵心无悔。

流俗難悟。

逐物不還。 至人遠鑒。 歸之自然。

萬物為一。

四海同宅。 與彼共之。 予何所惜。 生若浮寄。

暫見忽終。

笨拙紛紜。

棄之八戎。

澤雉雖饑。

不願園林。

安能服禦。

勞形苦心。 身貴名賤。

榮辱扩充。 貴得肆誌。 縱心無悔。 liúsúnánwù,zhúwùbùhuán,zhìrényuǎnjiàn,guīzhīzìrán,wànwùwéiyī,sìhǎitóngzhái,yǔbǐgòngzhī,yúhésuǒxī,shēngruòfújì,zànjiànhūzhōng,shìgùfēnyún,qìzhībāróng,zézhìsuījī,bùyuànyuánlín,ānnéngfúyù,láoxíngkǔxīn,shēnguìmíngjiàn,róngrǔhézài,guìdésìzhì,zòngxīnwúhuǐ,方命(小提示:假定您独揽彻上彻下《四言赠兄秀才入军诗其十八》赐顾诗句的上一句或下一句是甚么,拙笨在页面右上角的“诗词检索”中输入您要彻上彻下的诗句,回车便可查到该诗句的上句或下句。 寄望上半句和下半句输征候不要留有空格和标点愚昧!)。

精彩文章推荐:
三生三世十里桃花语录 句句经典令人心碎
流离狗被收养前后对比1051微能量流离狗被收养前后对比,流离狗被收养前后对比,去哪里收养流离狗,收养流离狗会带来灾难
谣言流淌颖异一条河的主页
龙战,龙战章节列斗争,龙战涓滴,龙战无弹窗,龙战txt全集下载,龙战全文浏览,君子堂小说浏览网www.jzt2011.com
刷脸时代 个人生物信息保护也要跟上
《超級脂肪兌換系統》
“非经期出血”是什么原因?警惕4种可能
《科学小达人套装组合》 科学小达人套装组合杂志订阅
爱尔兰25岁女子诬蔑被“困”在12岁 塞翁失马成为真正女人
一目遇到他人的住院也侵权论文 情商低的男人能嫁吗
三大必修课让你知道营销型网站是怎么练成的
林肯为甚么总是反败为胜?
军转干准确热门:燃烧颁布“互联网+一心平板”
开心逗比说说心情短语
【新华图说】“六一”国际儿童节,未成年人合法权益保护典型案例了解一下